• İLLERE GÖRE EKİN, MEYVE VE SEBZE ALANLARI (DEKAR)

    17 milyon Ekin alanı Sebze alanı Meyve alanı

Tarım

Tarım, Türkiye’deki temel sektörlerden biridir. Türkiye’de iklimler, çok farklı ekin, meyve ve sebzeleri yetiştirmeye uygundur. Buğday, arpa ve çavdar gibi ekinlerin çoğu, orta Anadolu’daki ovalarda (örneğin Konya) yetiştirilir.

Meyve ve sebzelerin çoğu, Türkiye’nin kıyı şehirlerinde yetiştirilir. Türkiye’nin son zamanlarda ön plana çıkan tarım alanlarından biri, güney doğu Anadolu’da bulunan Harran ovasıdır; burada buğday, arpa, baklagiller ve meyveye ek olarak, pamuk ve mısır yetiştirmek de mümkün hale geldi. Özellikle Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), ovadaki ekilebilir alanlara Fırat’tan su getirerek tarım için daha uygun şartların oluşmasını sağladı . Tarım sektörünün önemine rağmen, Türkiye’de yağmurla beslenen tarımın toprak açısından sürdürülebilirliği yüksek değildir. Hektar başına rekolte görece düşüktür (örneğin, Türkiye’deki buğday randımanı, Belçika’dakinin üçte birinden azdır). Bu faktörler ve iklim değişikliği tahminleri göz önünde bulundurulduğunda, gelecekte Türkiye’de tarımın olumsuz etkilenebileceği öne sürülebilir.

Haritada, Türkiye’nin önde gelen ekinleri ve meyveleri açısından öne çıkan şehirlerin, yağışta düşüş olacağı tahmin edilen bölgelerle örtüştüğü görülüyor. Sonuç olarak, iklim değişikliğinin Türkiye’de 21. yüzyılda gıda güvenliğini giderek daha çok tehdit edeceği söylenebilir.