• İLLERE GÖRE NÜFUS DAĞILIMI (KİŞİ SAYISI) VE NÜFUS YOĞUNLUĞU (KİLOMETRE KARE BAŞINA DÜŞEN KİŞİ SAYISI)

    6 - 57 58 - 113 114 - 199 200 - 443 444 - 2622
    3.600.000 1990 Nüfus sayımı 1990’dan 2000’e değişim 2000’den 2011’e değişim

Yaşam Kalitesi

Türkiye’de nüfus, belirli bölgelerde çok yoğunlaşmıştır. Genel olarak nüfus Türkiye’nin kıyı bölgelerinde iç bölgelerine kıyasla daha fazladır. Nüfusun büyük bir kısmı İstanbul’da ve çevresindeki şehirlerde yaşıyor. Nüfus yoğunluğu yüksek olan iller arasında İzmir, Ankara, Bursa ve Adana sayılabilir.

Bölgeselleşme, Türkiye’yi iklimle ilgili olan ve olmayan doğal afetlere karşı kırılgan duruma getiriyor. 2007-2008’de İstanbul dâhil Türkiye’nin en büyük şehirlerinin şiddetli kuraklıktan ne kadar olumsuz etkilendiği hala hafızalarda.

İleride kentsel yaşamı olumsuz etkileyebilecek iklimle ilgili en önemli iki tehlike, kuraklık ve sıcak hava dalgalarıdır. Ayrıca yüzeyin aşırı ısınması sonucu oluşan sağanaklar, kentsel su baskınlarına neden olarak kentsel yaşamı tehdit edebilir. Ancak, iklim değişikliği ileride insan hayatını olumlu olarak da etkileyebilir. Yapılan tahminlere göre, İstanbul dâhil olmak üzere Türkiye’nin daha fazla bölgesinde Akdeniz iklimi hâkim olacaktır. Bu tür değişiklikler olumlu görünebilir; ancak, yazın yüksek sıcaklığa maruz kalmak, yaşlılar, çocuklar ve sağlık sorunları olanlar için rahatsızlık nedeni olabilir. Hem sıcaklıkların, hem de yağışın artacağı bölgelerde, bazı salgın hastalıklarda (örneğin sıtma ve tatarcık humması salgınları) artış olabilir.