• 1961-1990 DÖNEMİ İÇİN MODELE GÖRE 10-M RÜZGAR HIZLARI (M/S)

    1.22-1.4 1.81-1.9 2.16-2.3 2.51-2.6 3.11-3.3 4.31-6
  • 2041–2070 DÖNEMİ İÇİN MODELE GÖRE 10-M RÜZGAR HIZLARI (M/S)

    1.22-1.4 1.81-1.9 2.16-2.3 2.51-2.6 3.11-3.3 4.31-6
  • 2071 – 2099 DÖNEMİ İÇİN MODELE GÖRE 10-M RÜZGAR HIZLARI (M/S)

    1.22-1.4 1.81-1.9 2.16-2.3 2.51-2.6 3.11-3.3 4.31-6

Rüzgar

Bu haritalarda 1961-1990, 2041-2070 ve 2071-2099 olmak üzere üç farklı dönem için, modele göre Türkiye’deki tahmini ortalama rüzgar hızları gösteriliyor. Toroslar’ın yüksek bölgeleri ve doğu Karadeniz’deki dağ sıraları hariç, kuzey Ege’de ve güney Marmara bölgesinde (İzmir, Balıkesir ve Çanakkale illerinde) rüzgar hızları görece yüksektir.

1961-1990 haritası, ileri tarihli haritalarla karşılaştırıldığında, gelecekte bu bölgelerde ve Marmara bölgesinde rüzgar hızının artacağı görülüyor. Bu artışlar değişim haritalarında (1961-1990) - (2041-2070), ve (1961-1990) - (2071-2099) daha açık bir biçimde sergileniyor.